PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA - Odbędzie się w czwartek 30 stycznia 2020 godz. 9.00

25.01.2020

CKZ w Żywcu, zaprasza na szkolenie, Pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Celem seminarium jest poznanie przez słuchaczy podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, a w szczególności: zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi; przygotowanie teoretyczne z zakresu udzielania pomocy osobom poszkodowanym; nabycie praktycznych umiejętności ratowania życia w różnych sytuacjach.

 

Zajęcia odbywają się w naszym Ośrodku.

Więcej informacji udzielamy pod numerem tel.

33 861 43 46

697 818 746

 

Zapraszamy