Postaw na nowe kwalifikacje zawodowe! - KURS SPAWANIA MAG/TIG oraz KOSMETYCZKA

28.02.2020

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza mieszkańców woj. śląskiego do udziału w szkoleniach/kursach w ramach projektu "Postaw na nowe kwalifikacje zawodowe!"

 

Tytuł projektu: Postaw na nowe kwalifikacje zawodowe!

Uczestnicy projektu: osoby pracujące i zamieszkujące na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

  

Udział w projekcie:
Projekt skierowany jest do 430 osób dorosłych, uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach (uczestnik dokonyje wyboru jednego szkolenia/ kursu) z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Ze względu na charakter wsparcia w ramach projektu, tj. brak udzielania pomocy publicznej (de minimis) przedsiębiorcom, wykluczone z udziału w projekcie są osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym z zakresem kursu(w tym właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze, jak również wspólnicy, partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe).

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

 

Pliki do pobrania