Centrum Kształcenia Zawodowego w Żywcu

ADR - Przewóz materiałów niebezpiecznych wszystkich klas. Rozpoczynamy kurs w dniu 14 listopada o godz. 12.00

22.10.2019

Zapraszamy na  kursy:

ADR - podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.

Szkolenia mają na celu zaznajomienie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych, zasadami odpowiedzialności karnej i cywilnej oraz oznakowaniem towarów niebezpiecznych. Zaznajomienie uczestników kursu z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

Zajęcia w dniach 14 i 15 od godz. 12.00, 16 listopada od g.8.00 i 18 listopada od godz. 15.30

EGZAMIN w dniu 18 listopada godz. 16.30


Szkolenia kończą  się egzaminem przed Komisją powołaną przez Marszałka Województwa.

Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie lub mailowo:

 

Dodatkowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Żywcu
ul. Sienkiewicza 65, 34-300 Żywiec
tel.: 33 861 43 46
e-mail: zywiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.zywiec.zdz.pl