Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Centrum Kształcenia Zawodowego w Żywcu

Nasze wybrane kursy

Kształcimy w zawodach spawacz, technolog robót wykończeniowych, cieśla, kucharz, kelner, barman, fryzjer, krawiec, kierowca wózka jezdniowego, obsługa suwnic, opiekunka, ECDL, sprzedawca, florysta, wizaż, manicure-pedicure i wiele innych w/g potrzeb.
Oferujemy
państwowe egzaminy kwalifikacyjne, Certyfikat TUV i możliwość zdobycia uprawnień zawodowych bezpośrednio po zakończonym kursie.
Zapewniamy
specjalistyczne pracownie oraz bazę do zajęć teoretycznych i praktycznych wraz z profesjonalną kadrą dydaktyczną.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Centrum Kształcenia Zawodowego w Żywcu

ul. Sienkiewicza 65 , 34-300 Żywiec

Aktualności Zobacz wszystkie »

ZAPYTANIE OFERTOWE – nr 01/ZDZ/ZYWI/2018 Dotyczące zapewnienia trenera zajęć teoretycznych i praktycznych na kursie KUCHARZ dla uczestników Projektu: „Postaw na nowe kwalifikacje zawodowe!” nr WND-RPSL.11.03.00-24-0420/17

15.01.2019

ADR - Przewóz materiałów niebezpiecznych- Zapraszamy na kurs

15.01.2019

KIEROWCA WÓZKA JEZDNIOWEGO - Zapraszamy na kurs

10.01.2019

KURS Spawania - ZAPRASZAMY NA KURS

7.01.2019

Zapytanie ofertowe Dotyczące zapewnienia trenera zajęć praktycznych na kursach spawania MAG/TIG– spawacz dla uczestników Projektu:„Postaw na nowe kwalifikacje zawodowe!” nr WND-RPSL.11.03.00-24-0420/17

2.01.2019

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH - ZAPRASZAMY

7.12.2018