Spawanie

CKZ Żywiec zaprasza na kursy spawania

Skontaktuj się z nami - dostosujemy szkolenie do Twoich potrzeb:

e-mail: zywiec@zdz.katowice.pl

tel.: 33/ 861 43 46

Metody spawania:

 • spawanie łukowe elektrodą otuloną 111 (MMA - spawanie elektryczne)
 • spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG) 135, 136, 138   
 • spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych 131 (MIG)
 • spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych 141 (TIG)
 • spawanie gazowe acetylenowo tlenowe 311 (spawanie gazowe)

Poziomy zaawansowania:

Moduł 1 - złącza ze spoinami pachwinowymi blach i rur
Moduł 2 - złącza doczołowe blach
Moduł 3 - złącza doczołowe rur

Wszystkie kursy składają się z części teoretycznej.

Absolwenci kursów otrzymują:

 • Książka spawacza - po kursach spawania
 • Świadectwo egzaminu spawacza - po kursach spawania
 • Świadectwo ukończenia kursu - po ukończonym kursie cięcia acetylenowo - tlenowego

Egzamin spawalniczy:

Po zakończeniu kursu kandydat na spawacza zdaje egzamin teoretyczny oraz praktyczny.
Egzaminy przeprowadzane są wg  PN ISO 9606 oraz wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa.
Prowadzimy również weryfikacje uprawnień spawalniczych po upływie ważności ich terminu (po 3 latach).

Zapewniamy:

 • wysoki poziom nauczania
 • środki i materiały dydaktyczne
 • doświadczoną, wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną

Dodatkowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Żywcu
ul. Sienkiewicza 65, 34-300 Żywiec
tel.: 33 861 43 46
e-mail: zywiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.zywiec.zdz.pl