BAZA DYDAKTYCZNA

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Żywcu

Centrum Kształcenia Zawodowego w Żywcu oddaje do dyspozycji swoich słuchaczy nowoczesne sale dydaktyczne i pracownie specjalistyczne wyposażone w specjalistyczny sprzęt.
Posiadamy:

  • Pracownię gastronomiczną składającą się z 12 stanowisk roboczych oraz sali do obsługi konsumenta.  • Spawalnię - atestowaną przez Instytut Spawalnictwa i TUV SUD Polska Sp. z o.o.
    13 stanowiskowa pracownia spawalnicza, przystosowana do prowadzenia kursów w zakresie wszystkich metod spawania.

 
  • Pracownię komputerową - wyposażona w stanowiska komputerowe, drukarkę i skaner. Każde stanowisko posiada dostęp do Internetu. Wszystkie komputery posiadają licencjonowane oprogramowanie.


  • Pracownię fryzjerską wyposażoną w 12 profesjonalnych stanowisk fryzjerskich. Pracownia jest klimatyzowana.  

  •  Pracownię szkolenia motorowego i przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) – do prowadzenia szkolenia teoretycznego kandydatów na kierowców, kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz kwalifikacji wstępnej i szkoleń okresowych kierowców zawodowych, w tym w formie „e-learning”.
  

  • Plac manewrowy na którym odbywają się szkolenia praktyczne dla operatorów wózków jezdniowych.